Pilih Topik

Asuransi Kesehatan   Kartu Pegawai
Kartu Suami/Kartu Istri   Kenaikan Pangkat Regular
Kenaikan Pangkat Pilihan   Cuti di Luar Tanggungan Negara
Cuti Alasan Penting   Cuti Tahunan
Cuti Besar   Cuti Sakit
Cuti Bersalin   Pensiun
Pensiun Janda/Duda   Penyesuaian Ijazah
Tugas Belajar   Ijin Melanjutkan Pendidikan Luar Jam Kerja
Ijin Luar Negeri   Beasiswa
Pensiun Dini   Kenaikan Gaji Berkala
Taspen   Uang Pindah
Pengembalian Tabungan Perumahan

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Besar:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
  2. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi tasa cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
  3. Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
  4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti;
  5. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama;
  6. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2(dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak;
  7. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan penuh.

Eselon I Kementerian Keuangan